1. W sześciocylindrowym silniku widlastym tłok ma powierzchnię denka równą 40 cm2, a promień wykorbienia wału korbowego wynosi 50 mm. Pojemność skokowa tego silnika wynosi:

A)    2000 cm3

B)    2400 cm3

C)    2800 cm3

D)    3200 cm3

 

2. Podstawowymi elementami sprzęgła hydrokinetycznego są:

A)    wirnik pompy i wirnik kierownicy

B)    wirnik turbiny i wirnik kierownicy

C)    wirnik pompy i wirnik turbiny

D)    wirnik pompy, wirnik kierownicy i wirnik turbiny

 

3. Gaśnica oznaczona symbolem B służy do gaszenia pożaru:

A)    ciał stałych pochodzenia organicznego (np. drewno, papier, tkaniny)

B)    gazów (np. metan, acetylen, wodór)

C)    metali (np. magnez, potas, sód)

D)    cieczy palnych (np. benzyny, alkohole, etery)

 

4. W silnikach o zapłonie iskrowym z wtryskiem bezpośrednim ciśnienie wtrysku paliwa wynosi:

A)    30...150 kPa

B)    0,3...1,5 MPa

C)      3...15   MPa

D)    30...150 MPa

 

5. Mosiądzem dwuskładnikowym jest stop:

A)    miedzi z cyną

B)    miedzi z cynkiem

C)    miedzi z aluminium

D)    miedzi z krzemem

 

6. Sekwencyjny wtrysk benzyny w czterocylindrowym silniku czterosuwowym oznacza wtrysk, w którym:

A)    wtryskiwacze są uruchamiane pojedynczo co dwa obroty wału korbowego

B)    wtryskiwacze są uruchamiane parami co pół obrotu wału korbowego

C)    wszystkie wtryskiwacze są uruchamiane równocześnie co pół obrotu wału korbowego

D)    wtryskiwacze są uruchamiane parami co jeden obrót wału korbowego

 

7. Gwintownik oznaczony trzema kreskami to gwintownik:

A)    zdzierak

B)    pośredni

C)    wykańczak

D)    dogładzak

 

8. Zwiększona zawartość wody w płynie hamulcowym jest zjawiskiem niebezpiecznym, ponieważ:

A)    podwyższa temperaturę wrzenia tego płynu

B)    obniża temperaturę wrzenia tego płynu

C)    nie zmienia temperatury wrzenia tego płynu

D)    najpierw obniża, a potem podwyższa temperaturę wrzenia tego płynu

 

9. Tlenek węgla, zawarty w spalinach silników, jest gazem:

A)      bezwonnym, nietrującym

B)      bezwonnym, trującym

C)      wonnym, nietrującym

D)      wonnym, trującym

 

10. Klasyfikacja olejów według SAE to klasyfikacja:

A)      kinematyczna

B)      gęstościowa

C)      lepkościowa

D)      jakościowa

 

11. W silnikach zasilanych gazem odstęp między miedzy elektrodami świecy zapłonowej w stosunku do odstępu miedzy elektrodami silnika zasilanego benzyną jest:

A)      generalnie mniejszy lub taki sam

B)      taki sam

C)      generalnie większy lub taki sam 

D)      nie ma znaczenia

 

12. Jaka część energii zawarta w paliwie zamieniana jest w silniku spalinowym w energie użyteczną:

A)        5 – 15 %

B)      18 – 40 %

C)      45 – 70 %

D)      72 – 88 %

 

13. Najczęściej wykorzystywanym nośnikiem w katalizatorach  jest nośnik:

A)      ceramiczny

B)      metalowy

C)      kompozytowy

D)      węglowy

 

14. Jakie zadanie spełnia czujnik prędkości obrotowej:

A)      zastępuje  obrotomierz

B)      określa położenie wału

C)      określa prędkość obrotową silnika

D)      określa prędkość samochodu

 

15. Ile wynosi napięcie zasilania czujnika położenia pedału przyśpieszenia:

A)      1  V

B)      5  V

C)      6  V

D)    12  V

 

16. Zawory przelewowe stosowane często w filtrach oleju silników spalinowych, mają za zadanie:

A)    zapobieganie wysysaniu zanieczyszczeń z filtra w momencie zatrzymania silnika

B)    tłumienie drgań oleju spowodowanych nierównomierną pracą pomp olejowych

C)    umożliwienie przepływu nie filtrowanego oleju przy silnie zabrudzonym filtrze

D)    przepływ oleju do instalacji przy nadmiernym wzroście ciśnienia oleju

 

 

 

 

17. Recyrkulację spalin w silnikach z zapłonem samoczynnym stosuje się głównie w celu :

A)     powiększenia mocy silnika

B)      zmniejszenia zużycia paliwa

C)      zmniejszenia zawartości w spalinach cząstek stałych

D)      zmniejszenia poziomu emisji tlenków azotu

 

18.  Spadek ciśnienia oleju w układzie smarowania silnika jest spowodowany przede wszystkim przez:

A)  zużyte koła zębate w pompie oleju

B)  powiększony luz w panewkach wału korbowego

C)  starzenie się oleju

D)     zużyciem pierścieni tłokowych

 

19. Wartość 14,7 w mieszance stechiometrycznej oznacza stosunek:

A)   masy paliwa do masy powietrza

B)   masy powietrza do masy paliwa

C)   objętości paliwa do objętości powietrza

D)   objętości powietrza do objętości paliwa

 

20. W zamkniętym układzie chłodzenia nadciśnienie występujące podczas pracy silnika stosuje się w celu:

A)  ułatwienia wykrywania nieszczelności układu chłodzenia

B)  obniżenia temperatury wrzenia płynu chłodzącego

C)  obniżenia temperatury krzepnięcia płynu chłodzącego

D)  podwyższenia temperatury wrzenia płynu chłodzącego

 

21. Silnik krokowy w samochodzie jest stosowany do:

A)   regulacji prędkości pracy wycieraczki

B)   blokowania drzwi

C)   regulacji luzu zaworów silnika

D)   regulacji biegu jałowego silnika

 

22. Łożysko pośrednie jest częścią:

A)   skrzyni biegów

B)   wału napędowego

C)   silnika

D)   sprzęgła

23. Która z przekładni głównych stosowana jest w pojazdach przy silniku umieszczonym poprzecznie:

A)   stożkowa

B)   hipoidalna

C)   walcowa

D)   planetarna

 

24. Silniki wysokoprężne zasysają i sprężają:

A)   mieszankę powietrza z olejem napędowym

B)   czyste powietrze

C)   czysty olej napędowy

D)   mieszankę paliwowo-powietrzną

 

25. Dopuszczalna wartość siły rozciągającej pręt wyniesie, jeśli pole jego przekroju wynosi 2cm² a dopuszczalne naprężenia materiału na rozciąganie 400 MPa:

A)      40   kN

B)    800   kN

C)      80   kN

D)    120   kN

 

 

 

26. Skrzynia biegów umożliwia:

A)      jazdę do tylu

B)      wzrost mocy silnika

C)      holowanie przyczepy

D)      jazdę na wprost

 

27. Silniki z wtryskiem pośrednim wielopunktowym mają:

A)      oddzielne wtryskiwacze do kanałów dolotowych

B)      oddzielne wtryskiwacze do komór spalania

C)      jeden wtryskiwacz w kolektorze dolotowym

D)      dwa wtryskiwacz na każdy cylinder

 

28. Spadek ciśnienia oleju w układzie smarowania silnika jest spowodowany przede wszystkim przez:

A) zużyte koła zębate w pompie oleju

B) powiększony luz w panewkach wału korbowego

C) starzenie się oleju

D)   spalaniem detonacyjnym

 

29. Pęcherzyki gazu wydostające się na powierzchnię cieczy chłodzącej silnik, obserwowane w zbiorniku wyrównawczym lub chłodnicy podczas pracy silnika, świadczą o:

A) uszkodzeniu pompy wody

B) uszkodzeniu uszczelki pod głowicą

C) uszkodzeniu uszczelki pod pokrywą termostatu

D)    uszkodzeniu  termostatu

 

30.  Zużycie płynu hamulcowego w trakcie eksploatacji pojazdu  polega przede wszystkim na:

A)  zanieczyszczeniu przez wytrącający się osad

B)  zmianie składu chemicznego

C)  zwiększeniu zawartości wody

D)  zapowietrzeniu się płynu

 

31.  Układ typu ABS zabezpiecza hamowane koło przed:

A)  poślizgiem

B)  blokowaniem się

C)  poślizgiem i blokowaniem się

D)  nadmiernym hamowaniem

 

32. Klucz dynamometryczny jest narzędziem stosowanym do:

A)  odkręcania i dokręcania śrub i nakrętek określonym momentem siły

B)  dokręcania śrub i nakrętek określonym momentem siły

C)  dokręcania śrub i nakrętek o określony kąt

D)  dokręcania śrub i nakrętek określoną siłą

 

33. Przeciętna wartość stopnia sprężania w silniku o zapłonie iskrowym wynosi:

A)    8...14

B)  14...18

C)  19...24

D)  25...30

 

34. Liczba oktanowa paliwa wyraża:

A)  jego zdolność do samozapłonu

B)  jego wartość opałową

C)  odporność na spalanie detonacyjne

D)  jego wpływ na moc silnika

 

 

35. Odczytaj prawidłowy wynik pomiaru na pokazanej podziałce mikrometru.

 

A)  43,04

B)  43,54

C)  44.04

D)  44,54

 

36. Śruby kół jezdnych samochodu osobowego należy dokręcać:

A)  parami

B)  na krzyż

C)  kolejno (idąc po obwodzie kół)

D) dowolnie

 

37. Symbol “70” w oznaczeniu opony 175/70 R 13 oznacza:

A) wysokość przekroju poprzecznego w mm

B) szerokość przekroju poprzecznego w mm

C) wskaźnik wysokości przekroju poprzecznego w %

D) wskaźnik szerokości przekroju poprzecznego w %

 

38. Połączenie tarczy sprzęgła z wałkiem sprzęgłowym to połączenie:

A)  wielowypustowe

B)  gwintowe

C)  wielokarbowe

D)  klinowe

 

39. Podstawowym warunkiem bezpiecznej pracy pod samochodem uniesionym za pomocą przenośnego podnośnika hydraulicznego jest:

A) odłączenie akumulatora

B) ustawienie dźwigni zmiany biegów w położeniu luzu

C) ustawienie podstawek pod punktami podparcia podwozia

D) zwolnienie dźwigni hamulca awaryjnego

 

40. Podstawowym zadaniem koła zamachowego w silniku samochodu osobowego jest:

A) obracanie wału korbowego za pomocą rozrusznika

B) umożliwienie przenoszenia napędu z silnika poprzez sprzęgło na skrzynkę biegów

C) ograniczenie nierównomierności pracy silnika

D) wyrównoważenie układu tłokowo-korbowego

 

41. Zawory w głowicy należy regulować, gdy silnik:

A) jest zimny (ma temperaturę poniżej 10oC)

B) jest ciepły (ma temperaturę 10-25oC)

C) jest gorący (ma temperaturę powyżej 25oC)

D) osiągnął temperaturę określoną przez jego producenta

 

 

 

 

 

 

42. Stosowana w układach wylotowych przed katalizatorem sonda lambda mierzy ilość tlenu w spalinach i przesyła sygnał do urządzenia sterującego silnika o pośrednim wtrysku benzyny w celu:

A) zwiększenia mocy silnika

B) zasilania silnika mieszanką stechiometryczną

C) zmniejszenia zużycia paliwa

D) sprawdzenia działania katalizatora

 

43. Łożysko stożkowe:

A)  nie może przenosić sił wzdłużnych

B)  nie może przenosić sił poprzecznych

C)  nie może przenosić jednocześnie sił poprzecznych i wzdłużnych

D)  może przenosić jednocześnie siły poprzeczne i wzdłużne

 

44. Drążek skrętny w zawieszeniu samochodu spełnia rolę elementu:

A)  tłumiącego

B)   prowadzącego

C)   sprężystego

D)   sprężystego i prowadzącego

 

45. W samochodzie osobowym wyposażonym w instalację elektryczną o napięciu znamionowym 12 V alternator o mocy znamionowej 600 W wytwarza prąd:

A)  40 A

B)  50 A

C)  60 A

D)  70 A

 

 

46. Symbolem graficznym przedstawionym obok oznacza się:

 

A) wgłębienie na powierzchni elementu odlewanego

B) chropowatość powierzchni uzyskaną w wyniku obróbki skrawaniem

C) gładkość wierzchniej warstwy materiału uzyskaną przez walcowanie

D) spoinę trójkątną

 

47. Do kontroli spalin w silnikach wysokoprężnych stosuje się:

A) analizator spalin

B) dymomierz

C) próbnik wtryskiwaczy

D) diagnoskop

 

48. W zawieszeniu przednim Mc Person reguluje się:

A) zbieżność

B) kąt pochylenia koła

C) kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy

D) kąt pochylenia sworznia zwrotnicy

 

49. Przeciętne dopuszczalne bicie wału korbowego powinno wynosić:

A) od  0,003 – 0,005 mm

B) od  0,03 – 0,05 mm

C) od  0,3 – 0,5 mm

D) od  3 – 5 mm

50. Po dłuższym okresie eksploatacji pojazdu luz na pedale sprzęgła:

A) zwiększa się

B) nie zmienia się

C) zmniejsza się

D) początkowo zwiększa a później zmniejsza

 

51. Obróbka cieplna metali zwana odpuszczaniem powoduje przede wszystkim:

A)  zwiększenie twardości

B)  zwiększenie ciągliwości

C)  zwiększenie objętości

D)  zmniejszenie chropowatości

 

52. Gniazdo diagnostyczne diagnostyki pokładowej EOBD / OBD II ma:

A) 6 styków

B) 12 styków

C) 16 styków

D) 18 styków

 

53. Samoczynny powrót skręconych kół kierowanych samochodu do położenia do jazdy prosto osiąga się głównie dzięki odpowiedniej wartości:

A)  kątów pochylenia osi sworzni zwrotnic i kątów wyprzedzenia osi sworzni zwrotnic tych kół

B)  zbieżności i kątów pochylenia tych kół

C)  kątów pochylenia tych kół i kątów pochylenia ich osi sworzni zwrotnic

D)  kątów pochylenia tych kół i kątów wyprzedzenia ich osi sworzni zwrotnic

 

54. Na stanowisku obsługowym minimalna odległość mierzona pomiędzy bokiem pojazdu a tzw. trwałą przeszkodą powinna wynosić:

A)  1,0 m

B)  1,2 m

C)  1,5 m

D)  1,8 m

 

55. Dodawany do oleju napędowego dodatek mocznika w wielu silnikach o zapłonie samoczynnym i dużej pojemności skokowej służy do zmniejszenia zawartości w spalinach:

A)  sadzy

B)  tlenków azotu

C)  węglowodorów

D)  tlenku węgla

 

56. Podczas jazdy po łuku wewnętrzne koło kierowane samochodu:

A) skręca w tę samą stronę o kąt mniejszy niż koło zewnętrzne

B) skręca w tę samą stronę o kąt większy niż koło zewnętrzne

C) skręca w tę samą stronę o taki sam kąt jak koło zewnętrzne

D) skręca w przeciwną stronę o taki sam kąt jak koło zewnętrzne

 

 

 

 

 

 

57. W elektrohydraulicznym układzie hamulcowym:

A)  nie występuje pompa hamulcowa

B)  ruch pedału hamulca jest przetwarzany na sygnał elektryczny

C)  pedał hamulca jest połączony z pompą poprzez sprzęgło elektromagnetyczne

D)  w hamulcu każdego z kół zastosowano odrębny siłownik elektryczny

 

58. Drążki skrętne w samochodzie osobowym są stosowane w:

A)  układzie kierowniczym

B)  układzie hamulcowym

C)  zawieszeniu

D)  układzie napędowym

 

59. W skład sprzęgła hydrokinetycznego wchodzą:

A)  pompa i kierownica

B)  turbina i kierownica

C)  turbina i pompa

D)  pompa, turbina i kierownica

 

60. Poniżej zaprezentowano rzut przedmiotu przedstawionego obok z kierunku:

A)  A

B)  B

C)  C

D) D